• laptopmockup_sliderdy


ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด รอบที่2

กิจกรรมสัมนาภายใน 2-4 พ.ย. 2563

ประกาศ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การงดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

บทความเพื่อสุขภาพ

ทำไงดี นั่งก็งอ ไหล่ก็ห่อ ปวดก็ปวด

แนวโครงสร้างของร่างกายที่ดีมีผลต่อประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งในกลุ่มที่เสียสมดุล(ความแข็งแรง การควบคุมการทำงาน และความยาวของกล้ามเนื้อ) ในส่วนบนของร่างกาย(Upper Crossed Syndrome) มักก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ ไหล่ และสะบัก .....
Read More

ทำไมกันนะ... เจ็บเอ็นข้างตาตุ่มด้านในขณะลงน้ำหนัก?

ปัจจุบันนี้การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งบางท่านในกลุ่มนักวิ่งอาจเกิดอาการเจ็บบริเวณเอ็นข้างเท้าด้านใน (Posterior Tibial Tendon Dysfunction)อาการดังกล่าวนี้เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นข้างเท้าด้านใน ซึ่งทำหน้าที่พยุงอุ้งเท้าขณะที่มีก .....
Read More

ตอนนี้คุณกำลังหายใจสั้นตื้นและยกบ่าขณะหายใจอยู่หรือไม่ ???

ตอนนี้คุณกำลังหายใจสั้นตื้นและยกบ่าขณะหายใจอยู่หรือไม่ ???ถ้าใช่...นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณมีปัญหากล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าอักเสบเรื้อรังได้ จากการศึกษาพบว่า 75% ของกลุ่มคนที่มีอาการปวดคอบ่าเรื้อรังมักมีรูปแบบการหายใจที่ผิด หายใจแบบสั้น .....
Read More