มารู้จักการรักษา “กระดูกสันหลังคด” กัน

มารู้จักการรักษา “กระดูกสันหลังคด” กัน


ในปัจจุบันการรักษากระดูกสันหลังคดใช้การรักษาเฉพาะทางที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “PSSE” (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercise) 


“PSSE” เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ทั้งทางด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ การรักษาด้วยการออกกำลังกายทางกายภาพบำบัด การดูแลสภาพจิตใจของคนไข้และครอบครัว การใส่เสื้อเกราะ และ การผ่าตัด


โดยยึดหลักการฝึก 3 หลักการ ได้แก่

1. ฝึกการปรับท่าทางให้อยู่ในแนวกลาง (3-dimension self correction)

2. ฝึกการใช้ท่าทางในชีวิตประจำวัน (Training activity daily living)

3. ฝึกควบคุมการทรงท่า (Stabilize of the correct posture)


ทั้งนี้ “PSSE” สามารถช่วยคงอัตราการเพิ่มขึ้นของกระดูกสันหลังคดได้ และไม่เพียงแต่ช่วยคงอัตราหรือช่วยลดองศา “PSSE” ยังช่วยให้รูปร่างของร่างกายมีความสมมาตร และบาลานซ์มากขึ้น


บทความโดย..

กภ. มณธรัตน์ พานิชยิ่ง (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สาขาอุดมสุข

ภาพประกอบโดย..

กภ. ประกายพฤก ป้องปัดพาล (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สาขาสิรินธร