สาขาสิรินธร

สาขาสิรินธร สาขาเหม่งจ๋าย สาขาอุดมสุข สาขาสามพราน (ซีเนียร์กันยา)
บริการ สาขาสิรินธร

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังคด

กายภาพบำบัด Redcord

กายภาพบำบัด sport active

บุคลากรของเรา
ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การงดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 17 มีนาคม 2563

แนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)