สาขาสิรินธร

สาขาสิรินธร สาขาเหม่งจ๋าย สาขาอุดมสุข
งานบริการสาขาสิรินธร

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังคด

กายภาพบำบัด Redcord

นักกายภาพของเรา

รศ.กันยา ปาละวิวัธน์

ผู้บริหาร

รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี

ผู้บริหาร

ผศ.จิตวรี ขำเดช

ผู้บริหาร

รอ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

ผู้บริหาร

ข่าวสารและกิจกรรม

BAFS การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายใต้หลักการยศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษา จาก NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

ต้อนรับคณะกรรมการ สภากายภาพบำบัด