สาขาสิรินธร

สาขาสิรินธร สาขาเหม่งจ๋าย สาขาอุดมสุข
บริการ สาขาสิรินธร

กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

กายภาพบำบัดกระดูกสันหลังคด

กายภาพบำบัด Redcord

บุคลากรของเรา
ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศงดบริการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

งดการให้บริการช่วงโครงการสัมนา

BAFS การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายใต้หลักการยศาสตร์