ข่าวสารและกิจกรรม

สาขาทั้งหมด สาขาสิรินธร สาขาเหม่งจ๋าย สาขาอุดมสุข สาขาซีเนียร์กันยา สาขาประชาชื่น สาขาพญาไท

นักกายภาพฯผ่านการอบรมหัวข้อ "Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice : Lower Extremities"

นักกายภาพฯผ่านการอบรมหัวข้อ "การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบควบคุมสมดุลของการทรงท่า"

เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด รอบที่2

กิจกรรมสัมนาภายใน 2-4 พ.ย. 2563

ประกาศ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การงดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 17 มีนาคม 2563

แนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรของคลินิก ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

BAFS การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายใต้หลักการยศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษา จาก NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

ต้อนรับคณะกรรมการ สภากายภาพบำบัด