ด่วน!! เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด รอบที่ 2

Download ใบสมัคร ได้ที่นี่ https://bit.ly/3QFLQ5A

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในรูปแบบ PDF file มาที่ kanya.clinic.hr@gmail.com ภายในวันที่ 7 ก.ค. 2565 เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 ก.ค. 2565

   

กันยา คลินิกกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2565 จากทุกสถาบัน และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน เข้าเป็นส่วนหนึ่งในทีม กันยา คลินิกกายภาพบำบัด ประจำใน 7 สาขา จำนวน 16 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีความสนใจด้าน Orthopedic หรือ Neurological field

- มีความรู้ ใส่ใจ แน่วแน่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

- สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักกายภาพบำบัดใหม่ (KANYA PT Training) ในช่วง 3 เดือนแรก

- สามารถบริหารจัดการการรักษา เวลาเข้างาน และวันหยุดของตนเองได้ ภายใต้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของคลินิก

- พร้อมเรียนรู้เทคนิคการรักษาและประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกิจกรรมส่วนกลางของคลินิกตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน องค์กร และวิชาชีพกายภาพบำบัด


ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

- เงินอุดหนุนขณะเข้ารับการอบรมหลักสูตร KANYA PT Training 17,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

- เมื่อจบการอบรมตามหลักสูตร และเริ่มงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดประจำคลินิก จะได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งค่ารักษาตามจริง ไม่จำกัดเพดานรายได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยของนักกายภาพบำบัด

(ตัวอย่างเช่น รักษาผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ4-6 ราย โดยหยุด 2 วัน/สัปดาห์ รับค่าตอบแทน 35,000-58,000 บาท/เดือน เป็นต้น)

- ค่าอบรมทางกายภาพบำบัดประจำปี

- ประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี

- ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ตามเงื่อนไขการประเมินคุณภาพของคลินิก

- อื่นๆ เช่น ชุดและอุปกรณ์ปฏิบัติงาน กิจกรรมสัมมนา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และกิจกรรมรื่นเริงตามวาระโอกาสพิเศษต่างๆ


สาขาและตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่เปิดรับ

  1. สาขาสิรินธร - Orthopedic 2 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง
  2. สาขาเหม่งจ๋าย - Orthopedic 2 ตำแหน่ง
  3. สาขาอุดมสุข - Orthopedic 3 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง
  4. สาขาประชาชื่น - Orthopedic 1 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง
  5. สาขาพญาไท - Orthopedic 1 ตำแหน่ง (เพศหญิง)
  6. สาขาเจริญราษฎร์ - Orthopedic 2 ตำแหน่ง
  7. สาขานครอินทร์ - Orthopedic 2 ตำแหน่ง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Line ID : aumbrellar (หรือ scan QR code ตามแนบ)