เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ประจำปี 2566

กันยา คลินิกกายภาพบำบัด 

เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ประจำปี 2566 จำนวน 36 ตำแหน่ง


เรายินดีต้อนรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2566 จากทุกสถาบัน และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน เข้าเป็นส่วนหนึ่งในทีม กันยา คลินิกกายภาพบำบัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้


คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ  


• มีความสนใจด้าน Orthopedic หรือ Neurological field

• มีความรู้ ใส่ใจ แน่วแน่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

• สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักกายภาพบำบัดใหม่ (KANYA PT Training) ในช่วง 3 เดือนแรก

• สามารถบริหารจัดการการรักษา เวลาเข้างาน และวันหยุดของตนเองได้ ภายใต้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของคลินิก

• พร้อมเรียนรู้เทคนิคการรักษาและประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกิจกรรมส่วนกลางของคลินิกตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน องค์กร และวิชาชีพกายภาพบำบัด


ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  


• เงินอุดหนุนรายเดือนขณะเข้ารับการอบรมหลักสูตร KANYA PT Trainin ระยะเวลา 3 เดือน รวม 51,000 บาท

• เมื่อจบการอบรมตามหลักสูตร และเริ่มงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดประจำคลินิก จะได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งค่ารักษาตามจริง ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน ไม่จำกัดเพดานรายได้ 

(ตัวอย่างเช่น รักษาผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 4-6 ราย โดยหยุด 2 วัน/สัปดาห์ รับค่าตอบแทน 35,000-60,000 บาท/เดือน เป็นต้น)

• ค่าอบรมทางกายภาพบำบัดประจำปี

• ประกันสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปี

• ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ตามเงื่อนไขการประเมินคุณภาพของคลินิก

• อื่นๆ เช่น ชุดและอุปกรณ์ปฏิบัติงาน กิจกรรมสัมมนา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และกิจกรรมรื่นเริงตามวาระโอกาสพิเศษต่างๆ


**ยกเว้น สาขาซีเนียร์กันยา** รายละเอียดการทำงานและค่าตอบแทนแตกต่างจากสาขาอื่น


สาขาและตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่เปิดรับ   


1. สาขาสิรินธร - Orthopedic 4-7 ตำแหน่ง ,Neurological 1-2 ตำแหน่ง


2. สาขาเหม่งจ๋าย - Orthopedic 2-3 ตำแหน่ง


3. สาขาอุดมสุข - Orthopedic 3-4 ตำแหน่ง


4. สาขาประชาชื่น - Orthopedic 2-3 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง


5. สาขาพญาไท - Orthopedic 1-2 ตำแหน่ง


6. สาขาเจริญราษฎร์ - Orthopedic 3 ตำแหน่ง


7. สาขาเพชรเกษม - Orthopedic 1 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง


8. สาขามีนบุรี - Orthopedic 1-2 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง


9. สาขานครอินทร์ - Orthopedic 3 ตำแหน่ง, Neurological 1 ตำแหน่ง


10. สาขาซีเนียร์กันยา (กายภาพบำบัดที่บ้าน) - Orthopedic หรือ Neurological 1-2 ตำแหน่ง


ท่านสามารถดูแผนที่ตั้ง กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาต่างๆ และ download ใบสมัครได้ที่ 

www.kanyapt.com

หรือคลิก https://bit.ly/3GTZmjq


สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ในรูปแบบ PDF file มาที่kanya.clinic.hr@gmail.com


ภายในวันที่ 31 .. 2566 เพื่อพิจารณาและติดต่อกลับเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 .. 2566


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Line ID : aumbrellar