ประชุมคณะกรรมการทีมบริหาร กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาทาง กันยาคลินิกกายภาพบำบัด ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาทีมผู้บริหาร ประจำปี 2566 โดยทีมอาจารย์ และคณะกรรมการบริหารทุกสาขา เพื่อวางแผนแนวทางและการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนานักกายภาพบำบัด การให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงส่งมอบคุณค่าให้กับประชาชนและสังคม ตามแนวทางของ รศ.กันยา ปาละวิวัธน์ ที่ตั้งปณิธานว่า "คุณภาพ คู่คุณธรรม เพื่อประชาชน"

eQUrMJ.md.jpg

eQUn69.md.jpg

eQUH1b.md.jpg

eQUVAf.md.jpg

eQUXLa.md.jpg

eQUpkq.md.jpg

eQUvOz.md.jpg

eQUGX8.md.jpg