ข่าวสารและกิจกรรม

สาขาทั้งหมด สาขาสิรินธร สาขาเหม่งจ๋าย สาขาอุดมสุข สาขาสามพราน (ซีเนียร์กันยา)

ประกาศ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การงดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 17 มีนาคม 2563

แนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรของคลินิก ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

BAFS การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยภายใต้หลักการยศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษา จาก NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY

ต้อนรับคณะกรรมการ สภากายภาพบำบัด