ณัฎฐพัชร อิทธิชัยธัญญา

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.4436

การศึกษา


ปี 2554 วทบ. สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2554 - 2556 กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร

ปี 2556 - 2564 กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - ปัจจุบันกันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


Health and longevity

Manual Therapy, the key of success in physical therapy professional (Part I:Head and Neck Symptom, treating suboccipital pain syndrome etc.)

ประชุมวิชาการครั้งที่48

เรื่องสุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย

Bridging the Gaps: From clinical resoning to clinic practice for upper and lower quadrants & Physical Therapist Function Examinitation and Exercise Prescription for Aging Adults

Advanced manual therapy in patients with upper and lower cross

Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint

Kinesio Tape technique 1,2

Neurotherapeutic Technique : The Application in Individual with Stroke

Kinesio Taping Advanced Technique and Clinical Analysis 

ปี 2563 Brian Mulligan's concept Mobilization with movement Part B - Lower quadrant