วัชรินทร์ ศรีศักดาราษฎร์

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.7743

การศึกษา


ปี 2556 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด(เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2556 - 2564 นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2558 - ปัจจุบัน วิทยากรและ clinical instructure หลักสูตรฝึกปฏิบัติงานนักกายภาพบำบัดรุ่นใหม่ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2558 - 2559 วิทยากรจัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

ปี 2560 นักกายภาพบำบัดอาสา จอมบึงมาราธอน 2017

ปี 2560 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย(แบดมินตันพารา) ชุดทีมชาติไทย

ปี 2561 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย(บาสวีลแชร์) ชุดทีมชาติไทย

ปี 2564 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome

ปี 2557 Bridging the Gaps: From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants & Physical Therapist Functional Examination and Exercise Prescription for Aging Adults

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2559 Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint 

ปี 2559 หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในทางการกีฬา เพื่อป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บทางกีฬา 

ปี 2559 Physical Therapy: Update in Management for Running Conditions

ปี 2560 Anatomy Trains in Structure and Function

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions

ปี 2561 Dynamic Neuromuscular Stabilization: course A

ปี 2561 Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind

ปี 2562 Fundamental and Advanced Kinesio Taping(KT1&KT2)

ปี 2562 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2562 Physical therapy approaches of soft tissue injury: Integration of pathology and patho-mechanics

ปี 2562 Brian Mulligan's Concepts Mobilizations with Movement Part A

ปี 2563 Clinical reasoning and decision making in management of spine