พงศธร สมัยเกศ

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.10239

การศึกษา


ปี 2559 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2559 - 2564 นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2559 วิทยากรจัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

ปี 2560 นักกายภาพบำบัดอาสา จอมบึงมาราธอน 2017

ปี 2564 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


ปี 2559 หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในทางการกีฬา เพื่อป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางกีฬา

ปี 2560 การจัดการภาวะการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้าทางกีฬา

ปี 2560 Theraputic exercise with Resistive band basd on the Brugger's concept

ปี 2560 Fundamental and Advanced Kinesio Taping (KT1&KT2)

ปี 2560 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in neck disorders and scapulocostal syndrome

ปี 2561 Kinesio Taping Advanced Technique and Clinical Analysis

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization: course A

ปี 2562 Brian Mulligan's concept Mobilization with movement Part A - Upper quadrant 

ปี 2562 Practitioner of NeuroKinetic Therapy Level 1 

ปี 2563 Clinical reasoning and decision making in management of spine

ปี 2563 Practitioner of NeuroKinetic Therapy Level 2