บุณฑิตา สุพรรณราช

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร / นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.10235

การศึกษา


ปี 2559 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2559 - 2564 นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2559 วิทยากรจัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล1 วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

ปี 2560 นักกายภาพบำบัดอาสา จอมบึงมาราธอน 2017

ปี 2564 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


ปี 2559 หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในทางการกีฬา เพื่อป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางกีฬา

ปี 2560 Theraputic exercise with Resistive band basd on the Brugger's concept

ปี 2560 Fundamental and Advanced Kinesio Taping (KT1&KT2)

ปี 2560 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in neck disorders and scapulocostal syndrome

ปี 2561 Schroth Best Practice Course A&B @ Alabang, Philippines 2018 By. Dr. SY Ng

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization: course A

ปี 2562 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2562 Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis

ปี 2562 Brian Mulligan's concept Mobilization with movement Part A - Upper quadrant 

ปี 2562 Physical therapy approaches of soft tissue injury : Integration of pathophysiology and patho-mechanics

ปี 2563 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Skills Course on Scoliosis

ปี 2563 Advanced Postural Biomechanical Correction Technique Graduate Certificate in Manipulative Therapy for Pelvis&SIJ

ปี 2564 The 100th Anniversary of Schroth Treatment-Learning from History (E-Conference) update on Scoliosis Conservative Treatment