สาริศา ปานปัญญา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 13871

การศึกษา


ปี 2563 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2563 - 2564 นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


ปี 2563 Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation (CPR&AED) Certification

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT

ปี 2563 The 5th Siriraj Stroke Conference 2020 “Brain and Heart” 26-29 November, 2020 Hua-Hin Hospital, Prachuap Khiri Khan (2020)

ปี 2563 Fitness instructor certification จากสถาบัน PESA (2020)

ปี 2564 Critical Points and the Updates: Neuromuscular Electrical Stimulation (2021)