วัชรินทร์ ต่วนประสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.13518

การศึกษา


ปี 2563 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2561-2562 อาสาสมัครทีมแพทย์ งานวิ่งมาราธอน BDMS bangkok marathon

ปี 2562 อาสาสมัครทีมแพทย์ งานวิ่งมาราธอนจังหวัดนครสวรรค์ (NSM marathon)

ปี 2562 อาสาสมัครทีมแพทย์ งานวิ่งมาราธอน Walk Run Bike Fighting Stroke โรงพยาบาลศิริราช

ปี 2563 - 2564 นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


ปี 2563 Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation (CPR&AED) Certification

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT

ปี 2564 Critical points and the updates : Ultrasound therapy (2021)