ประจักษ์ หงสะมัต

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 10496

การศึกษา


ปี 2559 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2559-ปัจจุบัน  - นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560  นักกายภาพบำบัดประจำสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย

ปี 2560  นักกายภาพบำบัดทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬานานาชาติ 

ปี 2560   การแข่งขันกีฬา 29th SEA Games Kuala Lumpur 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย

ปี 2560  ผู้ช่วยวิทยากรหัวข้อ “Work Fit and Fun” ณ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

ปี 2561 นักกายภาพบำบัดประจำสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ปี 2561 นักกายภาพบำบัดกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์     

ปี 2561 ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

ปี 2561 นักกายภาพบำบัดทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬานานาชาติ การแข่งขันกีฬา 18th Asian Games Jakarta-Palembang 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

ปี 2561 วิทยากร หัวข้อ “Work Safe For Life การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์” ณ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [สนามบินดอนเมือง]

ปี 2562 นักกายภาพบำบัดประจำสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ปี 2562 วิทยากร หัวข้อ “Work Safe For Life การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์” ณ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [สนามบินสุวรรณภูมิ]"

การอบรม


ปี 2559 Functional correction technique in spinal dysfunction, คณะกายภาพบำบัด     มหาวิทยาลัยรังสิต        

ปี 2560 Clinical Application of Kinesio Tape [KT1&2], คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล        

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions, ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2561 Cervical Disc Herniation: Integrated approach, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2561 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Advanced Technique and Clinical Analysis) [KT3], คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปี 2561 Sports science deployment for athletic performance, กรมพละศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี 2561 Current Concepts in Tissue Repair and Physical Agents for Pain Management, งานกายภาพบำบัด การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2562 Work shop : Airex X-Balance Fitness Basic, Airex Academy ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล"