พิมพ์​พิศา​ สิริวรมงคล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11257

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2560-ปัจจุบัน  นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2561 Cirvical Disc​Herniation

ปี 2561​ Pain​ and​ Physical Therapy Application for thoracic and​ Shoulder Disorder