กฤตย์ แสงสุริยะฉายา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 12154

การศึกษา


ปี 2561 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2561 ออกหน่วย โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ณ ชุมชนหนองหงษ์ จ.ชลบุรี


การอบรม


ปี 2561 Ultrasound Therapy

ปี 2562 Running Sciences รู้ไว้ก่อนวิ่ง