• laptopmockup_sliderdy


  • laptopmockup_sliderdy

    .


ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ประจำปี 2567 รอบที่ 1

กายภาพบำบัดสู่ชุมชน 2566 รพ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

กายภาพบำบัด สู่ชุมชน 2566

บทความเพื่อสุขภาพ

กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคดเป็นภาวะที่กระดูกสันหลังมีการหมุน เบนออกจากแนวกลาง และมีองศาการเอียงวัดจากภาพถ่าย x-ray ตั้งแต่ 10 องศาเป็นต้นไป โดยร้อยละ 80 ของภาวะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจน ภาวะนี้จะมีการเพิ่มขึ้นขององศาการคดของกระดูกสันหลังไปเรื่อย ๆ จนกระ .....
Read More

"จะเลือกไม้เท้าอย่างไรให้เหมาะสม"

"จะเลือกไม้เท้าอย่างไรให้เหมาะสม" เราจะเลือกซื้อไม้เท้าอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งานในผู้สูงอายุ ในปัจจุบันไม้เท้าที่มีขายกันโดยทั่วไปตามท้องตลาดนั้น มีมากมายหลากหลายรูปแบบมาก มีทั้งที่เป็นขาเดียว สี่ขา โดยเราจะต้องทราบถึงข้อดี ข้อเสียของแต่ละประเ .....
Read More

บ้านปลอดภัย ไม่เสี่ยงล้ม

บ้านปลอดภัย ไม่เสี่ยงล้ม(โดย.. ชมรมผู้สูงอายุ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด)..ในขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว การดำเนินชีวิตของประชากรย่อมต้องปรับตัวตามเช่นกัน บ้านซึ่งเป็นสถานที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุที่สุดจึงเป็นปัจจัยที่พวกเราคว .....
Read More