• laptopmockup_sliderdy


  • laptopmockup_sliderdy

    .


ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครนักกายภาพบำบัด ประจำปี 2567 รอบที่ 1

กายภาพบำบัดสู่ชุมชน 2566 รพ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

กายภาพบำบัด สู่ชุมชน 2566

บทความเพื่อสุขภาพ

บ้านปลอดภัย ไม่เสี่ยงล้ม

บ้านปลอดภัย ไม่เสี่ยงล้ม(โดย.. ชมรมผู้สูงอายุ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด)..ในขณะที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว การดำเนินชีวิตของประชากรย่อมต้องปรับตัวตามเช่นกัน บ้านซึ่งเป็นสถานที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุที่สุดจึงเป็นปัจจัยที่พวกเราคว .....
Read More

การดูแลร่างกายคุณแม่ให้มีน้ำนมเพียงพอต่อการเลี้ยงลูก

การดูแลร่างกายคุณแม่ให้มีน้ำนมเพียงพอต่อการเลี้ยงลูก  คุณแม่ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอย่างมาก แต่ไม่ใช่ทุกบ้านจะสามารถมีปริมาณน้ำนมที่เพียงพอต่อลูกน้อย เราจึงรวบรวมวิธีดูแลตนเองอย่างง่าย เพื่อให้คุณแม่สามารถมีน้ำนมไ .....
Read More

“ ระบบน้ำเหลือง ”

“ ระบบน้ำเหลือง ” เป็นอีกขอบเขตหนึ่งของการค้นพบว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งของโรคที่เกิดขึ้นในมนุษย์ โดยถูกละเลยมานานเนื่องจากความละเอียดอ่อนและซับซ้อน ระบบน้ำเหลืองเป็นความลึกลับของระบบ 'การกำจัดขยะ' ในระดับเซลล์ของเราเทคนิคการระบายน้ำเหลือง (Lymphatic Drain .....
Read More