เมื่อสถานการณ์ พลิก

ในการเล่นกีฬาต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกายหลายส่วน นักกีฬาที่ต้องวิ่ง ต้องกระโดดและเคลื่อนไหวอย่างเร็ว ข้อเท้ามักต้องมีการรับน้ำหนักและเกิดการกระแทก การบิดในทิศทางต่างๆ จึงมีโอกาสที่จะเกิดข้อเท้าแพลงได้ง่าย โดยส่วนมากเมื่อเกิดข้อเท้าแพลงแล้วนักกีฬาส่วนใหญ่จะไม่ใส่ใจและยังคงเล่นกีฬาต่อแม้จะมีอาการเจ็บก็ตาม หรือบางคนใช้วิธีนวดและดัดข้อต่อในการรักษาแทนซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง
 
หากปล่อยไว้ไม่ดูแล
  
การเกิดข้อเท้าพลิกมักเกิดกับเอ็นด้านนอกของข้อเท้า ทำให้เกิดความไม่มั่นคงของข้อเท้า กล้ามเนื้อด้านนอกต้องทำงานมากขึ้นเพื่อกระชับข้อเท้า ทำให้เกิดความไม่สมดุลของการทำงานของกล้ามเนื้อ หากยังมีการเล่นกีฬาโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำที่ข้อเท้า หรือทำให้การทำงานของข้อต่อและกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่า สะโพก หรือหลังผิดปกติไป
  
แล้วเราจะทำอย่างไรกันดี
  
การดูแลรักษาที่ถูกต้องคือต้องรีบประคบเย็นทันทีเพื่อลดการอักเสบ พักการใช้งานโดยการลดการซ้อมและการเล่นกีฬา หรือการใช้ผ้าเทปพันเพื่อลดการบาดเจ็บซ้ำ
  


ความมั่นคงที่ยั่งยืน
  
หลายคนมักคิดว่าเมื่อเกิดการบาดเจ็บที่ข้อต่อแล้วจะไม่สามารถแก้ไขกลับมาให้เป็นปกติได้ แต่ความจริงแล้วเราสามารถแก้ไขได้โดยการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง ซึ่งต้องทำการตรวจร่างกายโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์การทำงานของกล้ามเนื้อแต่ละมัดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนวางแผนในการออกกำลังกายเพื่อสร้างความมั่นคงของข้อต่อในอนาคตต่อไป ซึ่งเมื่ออาการบาดเจ็บหมดไปก็สามารถกลับไปซ้อมและเข่งขันกีฬาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นWritten by กภ.ณัฏฐา สุภาสนันท์