รองเท้าส้นสูง... ความสวยที่เสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อม !!!

รองเท้าส้นสูง...

ความสวยที่เสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อม !!!


➖ แน่นอนว่าความสวยกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน และการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ผู้หญิงหลายๆคนจึงเลือกสวมใส่รองเท้าส้นสูง เพื่อส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีและสง่างาม 

➖ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงเดิน โดยเฉพาะในคนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือถือของหนัก เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม (knee osteoarthritis) เนื่องจากรูปแบบการเดินจะเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อได้ ดังนี้


▪ กล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุลกัน เช่น กล้ามเนื้องอสะโพก และกล้ามเนื้อน่องมีความตึงตัวสูง ในขณะที่กล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อรอบๆข้อเข่าอาจไม่แข็งแรง

▪ เกิดแรงกระทำต่อข้อเข่าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมุมงอของข้อเข่าเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ใส่รองเท้าส้นสูงเดิน

▪ เกิดการลงน้ำหนักต่อข้อเข่าฝั่งด้านในมากขึ้นกว่าปกติ 


Writing by กภ.ชนิษฐา เลิศกิตติกุลโยธิน

Editing by กภ.ศุภิตรา นามโฮง

Picture by กภ.กรรวี ศุภภิญโญพงศ์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม