การรักษากระดูกคดด้วย Schroth exercise

การรักษากระดูกคดด้วย Schroth exercise


วันนี้เราจะมาพูดถึงการให้การรักษากระดูกสันหลังคดด้วย Schroth exercise กันค่ะ


Schroth exercise คือหนึ่งในการรักษาของกระดูกสันหลังคดซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ PSSE(Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercise) ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่องค์กรระดับโลกอย่าง SOSORT และ SRS ให้การยอมรับ 


โดยการให้การรักษาด้วย Schroth exercise มีหลักการดังนี้

1. 3D principle of correction 

2. Auto elongation

3. Deflection

4. Derotation

5. Rotational breathing 

6. Stabilization


ทั้งนี้วิธีการรักษาด้วย Schroth Exercise มีการตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาด้วยวิธีการรักษานี้อย่างแพร่หลาย


มีงานวิจัยหนึ่งที่ได้รับรางวัลจากองค์กร SOSORT ในปี 2017 ศึกษาถึงประสิทธิภาพของการให้การรักษาด้วย Schroth exercise ในผู้ป่วยกระดูกคดร่วมกับการใส่ชุดเกราะ ผลงานวิจัยนั้นสรุปว่า การรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด (Adolescent Idiopathis Scoliosis)ด้วยวิธีการ Schroth exercise ร่วมกับการใส่ชุดเกราะ สามารถช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององศาการคด (cobb’s angle) ในทางที่ดีขึ้นได้ แม้ว่าในบางเคสจะมีการคงที่ขององศา หรือองศาเพิ่มขึ้น แต่กลุ่มที่องศาลดลงก็ยังมีเปอร์เซ็นเปลี่ยนแปลงที่สูงถึง70% แม้ว่างานวิจัยนี้จะยังมีข้อจำกัดอยู่ ทางทีมวิจัยก็จะทำการศึกษาเพื่อปรับปรุงงานวิจัยต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้คนไข้ที่ตรวจพบว่าตัวท่านเองหรือบุตรหลานของท่านมีภาวะกระดูกสันหลังคด ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาจากนักกายภาพบำบัดทางด้านกระดูกสันหลังคดได้ค่ะ


อ้างอิง: Kenny Yat Hong Kwan, Aldous C.S. Cheng, Hui Yu Koh, Alice Y.Y. Chiu and Kenneth Man Chee Cheung, Effectiveness of Schroth exercises during bracing in adolescent idiopathic scoliosis: results from a preliminary study,(2017), p.2-5


บทความโดย..

กภ. มณธรัตน์ พานิชยิ่ง (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สาขาอุดมสุข

ภาพประกอบโดย..

กภ. ศุภกานต์ จุลละจินดา (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สาขาสิรินธร