ประกาศผลรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กันยาคลินิกกายภาพบำบัด


ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ

หัวข้อ "ความภาคภูมิใจ ความประทับใจที่มีต่อ กิจกรรมของชาวกันยา”

รางวัลชนะเลิศ

กภ.บุณฑิตา สุพรรณราช
นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น