การอบรมภายใน หัวข้อ "Movement System Impairment in Shoulder Pain"

การรักษาอาการ ปวดไหล่ โดยมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด เช่น การวิเคราะห์รูปร่างและ วิเคราะห์คุณภาพในการเคลื่อนไหว ถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อค้นหาสาเหตุของอาการปวดไหล่ และนำไปสู่การวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

โดยเมื่อ 21/2/66 ที่ผ่านมา นักกายภาพฯ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น ได้จัดการอบรมวิชาการภายใน หัวข้อ "Movement System Impairment in Shoulder Pain" โดยมีผู้นำการอบรม ได้แก่
1) กภ. พงศธร ลมัยเกศ (คลิกดูข้อมูล)
2) กภ. ดุสิตา สุขเจริญ (คลิกดูข้อมูล)
3) กภ. บุณฑิตา สุพรรณราช (คลิกดูข้อมูล)
4) กภ. สิริกัลยา ดวงฤทธิ์ (คลิกดูข้อมูล)
5) กภ. ชยพล กลางแก้ว (คลิกดูข้อมูล)

นักกายภาพฯ ทุกท่านได้ร่วมเเลกเปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน กายภาพบำบัด ในการรักษาให้ดียิ่งขึ้นในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการต่อไป
#ปวดไหล่ #ไหล่ติด #กายภาพบำบัด #คลินิกกายภาพบำบัด #กายภาพบำบัด  #กายภาพนักกีฬา #กายภาพบำบัดในนักกีฬา #ปวดขา #ปวดหลัง #ปวดสะโพก #ปวดเข่า #ปวดเท้า #SportPT #Sport #PT #คลินิกกายภาพบำบัด #คลินิกกายภาพ #ประชาชื่น #งามวงศ์วาน #วงศ์สว่าง #ลาดพร้าว #เกษตร #เตาปูน #บางซื่อ #จตุจักร #แจ้งวัฒนะ #น