กายภาพบำบัด สู่ชุมชน 2566

มูลนิธิ กันยา กายภาพบำบัด ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญบริจาคในโครงการ "กายภาพบำบัดสู่ชุมชน 2566" เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ให้ได้เข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพและการรักษาทางกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


โครงการในปีนี้จัดขึ้น ณ รพ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 โดยมีนักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด จากทุกสาขา เข้าร่วมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน


ท่านที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่เคาน์เตอร์กันยาคลินิกกายภาพบำบัดทุกสาขา หรือ บริจาคเงินผ่านบัญชีของมูลนิธิ กันยา กายภาพบำบัด


ธ.ทหารไทยธนชาต

เลขที่บัญชี 723-2-01762-9

มูลนิธิ กันยา กายภาพบำบัด

(ไม่สามารถขอลดหย่อนทางภาษีได้)