กายภาพบำบัดสู่ชุมชน 2566 รพ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

กายภาพบำบัดแก่ประชาชน ณ รพ.หนองหญ้าปล้อง


เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

มูลนิธิ กันยา กายภาพบำบัด ร่วมกับ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด ทุกสาขา

ได้จัดกิจกรรม กายภาพบำบัดสู่ชุมชน 2566 ภายใต้โครงการ "กายภาพบำบัดแก่ประชาชน ณ รพ.หนองหน้าปล้อง จ.เพชรบุรี"


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และการรักษาทางกายภาพบำบัดให้แก่กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด และเพื่อให้ผู้รับบริการในโครงการสามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้ เมื่อมีปัญหาทางกายภาพบำบัด อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาชีพกายภาพบำบัด และส่งเสริมให้นักกายภาพบำบัดของกันยา คลินิกกายภาพบำบัด มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคม ภายใต้ปณิธานของคลินิก "คุณภาพ คู่คุณธรรม เพื่อประชาชน"


ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่บางส่วน ของกันยา คลินิกกายภาพบำบัด แต่ละสาขา ได้เข้าร่วมให้บริการในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุก


วันนี้ชาวกันยา จึงขอนำภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ชมกัน

และขอขอบพระคุณทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมบุญกับทาง มูลนิธิ กันยา กายภาพบำบัด มา ณ ที่นี้ด้วย


#กายภาพบำบัดสู่ชุมชน

#กันยากายภาพบำบัด

IDsZY0.jpg

IDs1VR.jpg

IDsciu.jpg

IDsguZ.jpg

IDsiII.jpg

IDsxwP.jpg

IDsQDt.jpg

IDsUJe.jpg

IDs5hl.jpg

IDsEEk.jpg

IDsOVv.jpg

IDsjYE.jpg

IDslRN.jpg

IDsouV.jpg

IDsDMQ.jpg

IDsP1S.jpg

IDssDn.jpg

IDs2Lg.jpg

IDsukW.jpg

IDs6E2.jpg

IDsnX1.jpg

IDs8Yy.jpg

IDsHRD.jpg