วรัชยา ภักดี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.13516

การศึกษา


ปี 2563 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด(เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญเงิน) มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2562 อาสาสมัครทีมแพทย์ งานวิ่ง ก้าวคนละก้าวภาคอีสาน

ปี 2563 - 2564 นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาประชาชื่น

การอบรม


2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT

2563 Cardiorespiratory Pulmonary Resuscitation (CPR&AED) Certification

2564 Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice: Lower Extremities (MSK-CPLE)

2565 Frailty in elderly: assessment & management

2566 Optimal Loading in Sports Physical Therapy and Rehabilitation

2566 Movement system impairment in Lumbar syndrome

2567 Common lower limb injury : approach and management