ฐิติรัตน์ ศุภสรรพตระกูล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.12728

การศึกษา


ปี 2562 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน


ปี 2565 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2564 - 2565 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (part time) 

การอบรม