ปุริม นภาแจ้ง

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 15055

การศึกษา


ปี 2564 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2565 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเพชรเกษม

การอบรม


ปี 2566 - การติดผ้าเทปคิเนซิโอ (Elastic therapeutic Taping Method ) หลักสูตร kinesio Taping Foundation Course จัดโดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ บริษัท มาราธอน ( ประเทศไทย ) จำกัด