ศิรกาญจน์ ธัญวัฒน์อภิโชติ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 15147

การศึกษา


ปี 2564  วทบ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน


ปี 2565 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกลัามเนื้อ ประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเพชรเกษม

การอบรม