กมลวรรณ ชาญวิทย์การ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 12189

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2561-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2562-ปัจจุุบัน : นักกายภาพบำบัด ประจำ ซีเนียร์ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2561 Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind

ปี 2562 Modern pain management for lumbopelvic disorders 

ปี 2562 Physical therapy approaches of soft tissue injury: Integration of pathophysiology and patho-mechanics

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT

ปี 2564 Siriraj Stroke Conference 2021