สาขาพญาไท

กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาพญาไท เป็นสาขาที่ 6 ของกันยาคลินิกฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูเเลประชาชนบริเวณโดยรอบ ซึ่งเป็นสาขาแรกที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าBTS (BTSพญาไท) เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่ผู้รับบริการทางด้านกายภาพบำบัดทุกท่าน 

    - ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะได้สะดวก

    - ใกล้ Airport-link และ สถานีรถไฟฟ้าBTSพญาไท 

    - รับรองผู้เข้ารับบริการได้เป็นจำนวน 14 เตียง มีความเป็นกันเอง และสามารถให้การดูแลได้อย่างทั่วถึง 

    - ที่จอดรถอยู่ภายในอาคารและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน

ด้วยประสบการณ์การรักษากว่า 40 ปี ความตั้งใจจริงในการรักษาและยึดมั่นในปณิธานของกันยาคลินิกกายภาพบำบัดที่ว่าคุณภาพ คู่คุณธรรม เพื่อประชาชนกันยาคลินิกกายภาพบำบัดจึงกล้ารับประกันคุณภาพการรักษา ทางกายภาพบำบัดว่าประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ จะได้รับการรักษาและแนะนำทางกายภาพบำบัดอย่างดีที่สุด ตามสภาพของโรคนั้น

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 080-575-1108, 080-575-1109