ตอนนี้คุณกำลังหายใจสั้นตื้นและยกบ่าขณะหายใจอยู่หรือไม่ ???

ตอนนี้คุณกำลังหายใจสั้นตื้นและยกบ่าขณะหายใจอยู่หรือไม่ ???


ถ้าใช่...นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณมีปัญหากล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าอักเสบเรื้อรังได้ 


จากการศึกษาพบว่า 75% ของกลุ่มคนที่มีอาการปวดคอบ่าเรื้อรังมักมีรูปแบบการหายใจที่ผิด 

หายใจแบบสั้นตื้น

มีการขยายของทรวงอกบริเวณช่วงบนเท่านั้น 


เนื่องจากกล้ามเนื้อกะบังลมที่เป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจทำงานลดลง แต่กล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าจะถูกใช้ช่วยในการหายใจมากขึ้น และความน่ากลัวอยู่ตรงที่เราหายใจถึงประมาณ 20,000 ครั้งต่อวัน การหายใจผิดรูปแบบซ้ำๆนี้จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าตึงสะสมและเกิดอาการปวดเรื้อรังตามมาได้ 


ดังนั้นเราจึงควรปรับรูปแบบการหายใจให้ถูกต้อง โดย “หายใจเข้าลึกๆ ขณะหายใจเข้าท้องป่องและไม่ยกบ่าขึ้น แล้วหายใจออกยาวๆช้าๆ ขณะหายใจออกท้องแฟบ” เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าอักเสบเรื้อรังได้ครับ


Writing by กภ.พิทวัส แก้ววิเศษ

Editing by กภ.ศุภิตรา นามโฮง

Picture by กภ.กรรวี ศุภภิญโญพงศ์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สาขาสิรินธร 02-434-4111

สาขาเหม่งจ๋าย 02-274-4471-2

สาขาอุดมสุข 02-175-4944