การรักษากระดูกสันหลังคด กับ 7 สถาบัน (PSSE with 7 majors school)

การรักษากระดูกสันหลังคด กับ 7 สถาบัน (PSSE with 7 majors school)


ปัจจุบันมี 7 สถาบันหลักที่เป็นองค์กรที่ดูแลงานวิจัยและคนไข้กระดูกสันหลังคด (SOSORT และ SRS) ให้การรับรอง ได้แก่

1. Lyon Approach

2. Katharina Schroth Asplepios

3. The Scientific Approach to Scoliosis Exercise (SEAS)

4. Barcelona Scoliosis Physical Therapy School

5. Dobomed Approach

6. The Side Shift Approach

7. The Functional Individual Therapy of Scoliosis Approach (FITS)


แต่ทั้งนี้ก็ยังคงใช้หลักการ 3 ข้อ ในการดูแลคนไข้กระดูกสันหลังคด คือ

1. ฝึกการปรับท่าทางให้อยู่ในแนวกลาง (3-dimension self correction)

2. ฝึกการใช้ท่าทางในชีวิตประจำวัน (Training activity daily living)

3. ฝึกควบคุมการทรงท่า (Stabilize of the correct posture)


ซึ่งทางคลินิกมีนักกายภาพผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านที่ผ่านการอบรมรับรองใน 7 สถาบันข้างต้น โดยให้ความสำคัญในการฝึก corrective breathing และ การดูแลคนไข้แบบองค์รวม


คนไข้สามารถขอรับคำปรึกษาจากนักกายภาพ เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและการรักษาได้ค่ะ


บทความโดย..

กภ. มณธรัตน์ พานิชยิ่ง (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สาขาอุดมสุข

ภาพประกอบโดย..

กภ. พิชญาดา สุวรรณดี (คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สาขามีนบุรี