กระดูกสันหลังคด ภัยเงียบจากร่างกาย .. ตอนที่ 1 กระดูกสันหลังคดคืออะไร?

กระดูกสันหลังคด เป็นภาวะความผิดปกติที่พบได้ทุกเพศทุกวัย มักพบมากในช่วงวัยเด็กที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น และวัยทำงาน และพบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
  
ลักษณะที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังคด
  
หลายคนเข้าใจว่ากระดูกสันหลังคดคือการที่หลังค่อมหรือหลังแอ่นเกินไป แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น กระดูกสันหลังคด คือ การที่กระดุกสันหลังมีการโค้งเอียงไปทางด้านข้างและมีการบิดหมุนของกระดูกสันหลังร่วมด้วย และเมื่อวัดจากฟิล์ม X-ray ได้มุมมากกว่า 10 องศาแล้วคนที่มีกระดูกสันหลังคดเป็นอย่างไร
  
ผู้ที่มีกระดูกสันหลังคด มักมีบุคลิกภาพที่ไม่ดี โครงสร้างร่างกายเทียบสองข้างไม่เท่ากัน เริ่มตั้งแต่ระดับไหล่ รวมถึงมีการบิดเอียงของซี่โครงและการโย้ของสะโพกไปข้างใดข้างหนึ่ง

  
แล้วภาวะกระดูกสันหลังคดส่งผลอย่างไรบ้าง
  
กระดูกสันหลังคดมีผลโดยตรงที่ทำให้ข้อตอ่กระดูกสันหลังยึด ขาดความยืดหยุ่น กล้ามเนื้อตึงรั้ง อีกทั้งการทำงานของปอดและหัวใจถูกจำกัด เนื่องจากการหายใจเข้าออก ต้องอาศัยการขยับตัวองชายโครง ปอดจึงจะขยายตัวได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อมีภาวะกระดูกสันหลังคด จะทำให้การขยับตัวของชายโครงลดลง ปอดย่อมได้รับอากาศเข้าไปน้อย ในระยะต่อมายังส่งผลให้หายใจไม่เต็มปอด เหนื่อยง่าย และเป็นการส่งผลต่อระบบอื่นๆ ที่จะตามมาในระยะยาวอีกด้วย